Pháp luật đại cương là gì? Pháp luật đại cương tiếng Anh là gì? Vai trò và ý nghĩa của pháp luật đại cương? Mục tiêu và yêu cầu môn học pháp luật đại cương là gì? Và vì sao phải học pháp luật đại cương? Chắc là những thắc mắc của khá nhiều người, vậy hôm nay mời bạn cùng phapluat.org tìm hiểu về môn học này nhé!

Tìm hiểu Pháp luật đại cương là gì?

Pháp luật đại cương là gì?

Pháp luật đại cương là môn học bắt buộc về “Đại cương về nhà nước và pháp luật”, có nội dung vô cùng đa dạng và phong phú, tập trung nghiên cứu các khái niệm, các phạm trù cơ bản nhất về chính phủ và pháp luật trên phương diện khoa học pháp lý.

Pháp luật đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: những quy luật chung nhất, những phạm trù, khái niệm chủ yếu nhất, những mối liên hệ phổ biến nhất của nhà nước và pháp luật.

Đây cũng là môn học vô cùng quan trọng và bắt buộc phải có trong chương trình giáo dục cơ bản theo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo.

tìm hiểu pháp luật đại cương

Ảnh tìm hiểu pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương tiếng Anh là gì?

Pháp luật đại cương tiếng Anh là Introduction to law hoặc General law

Vai trò và ý nghĩa của pháp luật đại cương

Vai trò

 • Khái quát hóa, tìm kiếm, giới thiệu những kiến thức có tính cốt lõi và có tính hệ thống cao.
 • Cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật, của các ngành luật gốc như Hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự,.. trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước và có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân với quốc gia.

Ý nghĩa

 • Về lý luận: giúp cho việc nắm bắt các vấn đề pháp luật chuyên ngành một cách thuận lợi, những thông tin, kiến thức của pháp luật đại cương bảo đảm tính súc tích, cô đọng, dễ nhớ.
 • Về thực tiễn: hiểu biết về nhà nước và pháp luật ở mức độ và hình thức của chương trình đại cương sẽ là hành trang hữu ích cho mọi công dân

Mục tiêu và yêu cầu của môn học pháp luật đại cương

Môn học pháp luật đại cương cung cấp cho người học kiến thức về hành vi pháp luật và về trách nhiệm pháp lý với hậu quả của hành vi của con người. Những kiến thức này sẽ giúp:

 • Củng cố lòng tin của mỗi người vào việc làm đúng đắn, hợp pháp của mình
 • Tránh được những hành vi sai trái, không phù hợp với pháp luật và thậm chí là vi phạm pháp luật ở những mức độ khác nhau.

Sau khi học và nghiên cứu, người học sẽ có cái nhìn khái quát về hệ thống pháp luật của Việt Nam, biết và hiểu được một số chế định pháp luật cơ bản, từ đó giúp:

 • Người học có cơ sở lý luận cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thêm về pháp luật
 • Người học có thể vận dụng được để xử lý, giải quyết một số vấn đề pháp lý đơn giản phát sinh trong công việc, cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó,

 • Tạo ra ý thức và lối sống tôn trọng và chấp hành pháp luật, có tác dụng hạn chế các tiêu cực xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
 • Thể hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đó là tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho mọi người dân, tạo ra xã hội văn minh, phổ cập pháp luật, công dân sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Đảng và Nhà nước mong muốn mọi công dân đều được tiếp cận với nền giáo dục pháp luật tốt để họ có thể bảo vệ quyền của mình và xây dựng một xã hội dân chủ, giàu mạnh.

Vì sao phải học pháp luật đại cương?

Như những gì đã nêu trên về vai trò và ý nghĩa, về mục tiêu và yêu cầu của pháp luật đại cương, có thể thấy rằng đây là một môn học rất cần thiết và quan trọng cho mọi công dân Việt Nam, đặc biệt là những đối tượng tìm hiểu và nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật. Mời bạn tiếp tục truy cập vào phapluat.org để có thêm những thông tin, kiến thức bổ ích về pháp luật Việt Nam nhé!