Thi hành pháp luật là một trong bốn hình thức thực hiện pháp luật. Vậy Thi hành pháp luật là gì? Cá nhân và tổ chức thi hành pháp luật như thế nào? Cùng phapluat.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Thi hành pháp luật

Thi hành pháp luật là một trong bốn hình thức thực hiện pháp luật. Vậy Thi hành pháp luật là gì? Cá nhân và tổ chức thi hành pháp luật như thế nào? Cùng phapluat.org tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Thi hành pháp luật là gì?

Thi hành (chấp hành) pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động tích cực.

Hay dễ hiểu hơn thì, thi hành pháp luật là việc chủ thể pháp luật chủ động thực hiện những điều mà pháp luật đã yêu cầu. Đây là một hành động mang tính chất bắt buộc và mỗi người đều phải thực hiện theo.

Tóm lại về thi hành pháp luật,

  • Bản chất: việc thi hành pháp luật có tính chủ động, tích cực, thực hiện pháp luật dưới hình thức hành vi hành động.
  • Đối tượng thực hiện: Mọi chủ thể.
  • Hình thức thể hiện: thường biểu hiện dưới dạng những quy phạm bắt buộc. Do đó, chủ thể buộc phải thực hiện hành vi hành động mang tính hợp pháp.

Ảnh tìm hiểu thi hành pháp luật là gì

Cá nhân thi hành pháp luật như thế nào?

Mỗi cá nhân khi sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam đều phải chủ động thực hiện đúng những điều mà pháp luật đã đề ra. Ví dụ như:

  • Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân đủ 18 tuổi và đủ các tiêu chuẩn theo quy định phải tham gia nghĩa vụ quân sự.
  • Theo Điều 69 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, cha mẹ có nghĩa vụ yêu thương, tôn trọng ý kiến của con cái, chăm lo cho việc học tập của con…
  • Theo Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, tuân thủ nội quy lao động, chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện các quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Tổ chức thi hành pháp luật như thế nào?

Cơ quan nhà nước thi hành pháp luật

Ủy ban nhân dân sẽ có trách nhiệm thi hành quy định của pháp luật ở địa phương của mình. Ví dụ theo Điều 114 Hiến pháp năm 2013: “ Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao.”

Tổ chức khác thi hành pháp luật

Các tổ chức khác có thể là các công ty, doanh nghiệp…không phải nhà nước. Ví dụ là Theo Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định về một số nghĩa vụ của doanh nghiệp như sau:

  • Doanh nghiệp cần đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp đảm bảo về tính trung thực và chính xác về những thông tin đã kê khai.
  • Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế, các nghĩa vụ tài chính đúng quy định…

Trên là tổng hợp các thông tin liên quan về thi hành pháp luật mà phapluat.org gửi đến bạn đọc. Tiếp tục truy cập phapluat.org để có thêm nhiều thông tin pháp luật khác nhé!