Dù không phải là luật sư, nhưng nắm rõ các thông tin cơ bản về luật pháp sẽ giúp cho những nhà đầu tư bất động sản tránh được các rủi ro trong giao dịch. Vậy luật kinh doanh bất động sản là gì? Các chế tài xử lý vi phạm trong luật kinh doanh bất động sản như thế nào? Tìm hiểu các từ ngữ trong luật kinh doanh bất động sản cùng Phapluat.org nhé!

Tìm hiểu luật kinh doanh bất động sản là gì? Chế tài xử lý vi phạm

Luật kinh doanh bất động sản là gì?

Luật kinh doanh bất động sản được hiểu là bộ luật quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Tất cả mọi hoạt động có liên quan tới kinh doanh bất động sản sẽ được quy định trong bộ luật theo từng điều khoản.

Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 quy định các nội dung mới mà các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các nhà đầu tư trong và ngoài nước cần lưu ý. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh dịch vụ bất động sản…

Bên cạnh đó còn có các nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản bao gồm:

  • Nghị định 76 hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản: Nghị định 76/2015/NĐ-CP thay thế nghị định 153 hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản năm 2006.
  • Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • Nghị định 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Giải thích các từ ngữ trong luật kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản

Là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Môi giới bất động sản

Là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Nhà, công trình xây dựng có sẵn

Là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Quản lý bất động sản

Là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.

Sàn giao dịch bất động sản

Là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

sàn giao dịch bất động sản

Ảnh sàn giao dịch bất động sản

Thuê mua nhà, công trình xây dựng

Là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua một khoản tiền và được sử dụng nhà, công trình xây dựng đó; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê; sau khi đã thanh toán đủ số tiền thuê mua thì bên thuê mua trở thành chủ sở hữu đối với nhà, công trình xây dựng đó.

Tư vấn bất động sản

Là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.

Các chế tài xử lý vi phạm trong luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản quy định các chế tài xử phạt nghiêm ngặt, nắm được các chế tài xử lý vi phạm trong luật kinh doanh bất động sản cũng là một phần quan trọng để người tham gia hoạt động lĩnh vực bất động sản không phải mắc những lỗi vi phạm mà pháp luật đã quy định. Theo điều 17 trong Luật kinh doanh bất động sản có quy định xử phạt những đối tượng sau:

  • Thứ nhất, đình chỉ hoạt động đối với các các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Một số hình phạt cũng được áp dụng tùy theo mức độ vi phạm như: xử phạt hành chính truy thu thuế hoặc trả tiền bồi thường cho những hậu quả đã gây ra.
  • Thứ hai, đình chỉ hoạt động và xử phạt hành chính các cá nhân môi giới bất động sản mà không có chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản. Những cá nhân này sẽ không được cấp chứng chỉ trong thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định xử phạt được thực thi.
  • Xử phạt hành chính các cá nhân được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản nhưng không thực hiện nghĩa vụ trong chứng chỉ được cấp. Trong trường hợp tái phạm lần đầu sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng 01 năm, nếu tái phạm lần thứ hai sẽ bị thu hồi chứng chỉ và không được cấp trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định xử phạt được thực thi.

Để biết thêm những quy định khác cụ thể hơn trong kinh doanh bất động sản, bạn hãy tìm hiểu Bộ Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 nhé!